รายงานพิเศษ ลิฟวิ่ง มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต แห่งแรกของประเทศไทย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  
     รายงานพิเศษ ลิฟวิ่ง มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต แห่งแรกของประเทศไทย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังเตรียมดำเนินการเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
จากกระแสความเจริญที่ถาโถมเข้ามาในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่กำลังจะกลับกลาย และสูญหายไปในที่สุด หากทุกฝ่ายยังไม่ตระหนัก ล่าสุด ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองเล็ก ๆ ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้เริ่มตระหนัก นักวิชาการจากสำนักงานส่งเสริมการวิจัยหรือ สกว.ได้ลงพื้นที่สืบค้นเอกลักษณ์ของท้องที่ โดยชาวบ้านให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูล รื้อฟื้นประเพณีเก่าแก่ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น และศิลปหัตถกรรมที่ผู้เฒ่าผู้แก่รักษาไว้เพื่อการสืบทอด เช่น งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด การรำโต รำนกกิงกะหล่า การจักสานและแกะสลัก การแต่งกาย การปรุงอาหาร จนกระทั่งมีแนวคิดจะทำลิฟวิ่ง มิวเซียม หรือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซึ่งนายสุเทพ นุชทรวง นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า งานวิจัยชุมชน ได้ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของแม่ฮ่องสอนทุกด้าน ทั้งอาคารเก่าแก่ วัดวาอาราม และผู้คน จนกระทั่งได้แนวคิดดังกล่าว ลิฟวิ่ง มิวเซียมจะไม่นำของเก่ามารวมกันเหมือนพิพิธภัณฑ์ทั่วไป แต่จะเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่มีชีวิต เป็นแผนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวแม่ฮ่องสอน คาดว่าอีกไม่นานจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะใช้อาคารราชพัสดุเป็นศูนย์กลางลิฟวิ่งมิวเซียม
ขณะที่ รศ.ศักดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กล่าวถึง ลิฟวิ่งมิวเซียมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า แหล่งดังกล่าวจะเป็นการสืบค้นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่น
หลายคนคงรู้จักพิพิธภัณฑ์ในแง่ของการนำของเก่ามาแสดงในตู้โชว์แล้ว แต่ลิฟวิ่ง มิวเซียม นับเป็นสิ่งใหม่ที่น่าจับตา แนวคิดดังกล่าว จะสามารถอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยที่คนรุ่นใหม่ก็อยากจะเข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยความสนใจและสนุกที่ได้ร่วมกิจกรรม
 
3 กุมภาพันธ์ 2552 , 15:02 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่