จัดพิธีเปิดบุญบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสมานฉันท์ในจังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะกรรมการพระใหญ่ชัยภูมิจัดพิธีเปิดบุญบารมีให้กับเมืองเชียงใหม่เพื่อ ความเป็นสิริมงคลและความสมานฉันท์ในบ้านเมือง พร้อมตั้งกองบุญพระใหญ่เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ที่มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมใน การก่อสร้าง
คณะกรรมการพระใหญ่ชัยภูมิ นำโดยอาจารย์ทิพากร รินไธสงค์ ประธานคณะกรรมการ ได้จัดให้มีพิธีเปิดบุญบารมีให้กับเมืองเชียงใหม่ เมื่อเช้าวันที่ 16 เมษายน 2552 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เมืองเชียงใหม่ รวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้น การสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนยังสามารถที่จะนำไปสู่ความสมัคร สมานสามัคคี สมานฉันท์ ในยามที่บ้านเมืองกำลังประสบปัญหาความขัดแย้งในขณะนี้
และในโอกาสนี้ คณะกรรมการพระใหญ่ชัยภูมิและญาติธรรม ยังได้ร่วมกันจัดตั้งกองบุญพระใหญ่ชัยภูมิขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกแห่ง หนึ่ง เพื่อรวมพลังชาวไทยได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปที่สูงใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 199 เมตร และหน้าตักกว้าง 99 เมตร ที่วัดสระหงส์ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้มีการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 และจะมีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปในวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 ซึ่งจังหวัดชัยภูมินับเป็นสะดือเมือง หรือเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่สามารถติดต่อกับโลกทิพย์คือพิภพของพญานาคและภพภูมิเทวดา
นอกจากนั้น การก่อสร้างพระใหญ่ชัยภูมิยังเชื่อว่าจะมีอานิสงส์สามารถยับยั้งภัยพิบัติ ทั้งทางธรรมชาติ ภัยวิกฤติเศรษฐกิจ ศาสตราวุธ โรคร้ายแรง และความขัดแย้งของประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการก่อสร้างไม่ได้มีการเรี่ยไรหรือเรียกร้อง แต่ขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของประชาชน ที่ต้องการมีส่วนร่วมเป็นพลังของการสร้างคุณความดีและบุญบารมีแก่ตนเอง โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมนาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนศาสดาที่ตนเองนับถือศรัทธา ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 084-6097181 หรือ 086-9225581
 
16 เมษายน 2552 , 15:40 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่