เชียงใหม่เตรียมปรับแผนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลต่อไป

  
     เชียงใหม่เตรียมปรับแผนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลต่อไปหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่มียอดผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศ
หลังจากการประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ นายไพโรจน์ แสงภู่วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำถึงมาตรการที่จะมีขึ้นในเทศกาลต่อไปว่า จะเน้นไปที่การร่วมมือของชุมชน ทั้งหมู่บ้าน โรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ให้ช่วยกันดูแลตักเตือนคนในพื้นที่ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุรา โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มียอดการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด และจะมีการขึ้นป้ายเตือนบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น หลังมีผลสรุปออกมาว่า จังหวัดเชียงใหม่มียอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด 14 คน ซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทย
ขณะที่พระประสิทธิ สิรินทโร ประธานมูลนิธิพัฒนาคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า จากที่ได้พูดคุยกับกลุ่มเยาวชนในมูลนิธิถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนมากเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-29 ปี เมาสุราขณะขับขี่รถ และไม่สวมหมวกนิรภัย ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อีกทั้งยังเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยปลูกจิตสำนึกประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกำหนด
 
17 เมษายน 2552 , 20:03 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์- วิมพ์วิภา – ศิรินทิพย์ –อลิษา สวท.เชียงใหม่