สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดตัวรถโมบาย ยูนิต เคลื่อนที่คันแรกของโลก

  
    
สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดตัวรถโมบาย ยูนิต เคลื่อนที่คันแรกของโลกเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกในสถานศึกษา พื้นที่ห่างไกล และตอบสนองผู้ด้อยโอกาส
สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดตัวรถโมบาย ยูนิต เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกตระเวนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกล โดยนายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์กล่าวว่า รถโมบาย ยูนิต นี้เป็นคันแรกของประเทศไทยหรืออาจจะเป็นคันแรกของโลกในสวนสัตว์ทั้งหมด ที่ริเริ่มดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการตลาดยังสถานศึกษา และพื้นที่ห่างไกล ตอบสนองผู้ด้อยโอกาส มีวิทยาการที่ทันสมัย มีระบบถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถเชื่อมโยงสัญญาณจากสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่งในประเทศแบบเรียล ไทม์ นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ระบบดิจิตอลทันสมัยล่าสุด นิทรรศการสวนสัตว์จำลองมินิซู พร้อมระบบเครื่องเสียงและเวทีไฮโดรลิก พร้อมสำหรับกิจกรรมโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในสวนสัตว์ สำหรับรถโมบาย ยูนิต ขณะนี้มีเพียงคันเดียวในประเทศไทย ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ราคาประมาณ 8 ล้านบาท สีสันสวยงาม ประกอบด้วยรูปแอนิเมชั่นของสัตว์ต่าง ๆ ที่จัดแสดงในสวนสัตว์ โดยจะเริ่มออกประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการดำเนินการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ขณะเดียวกันในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ที่เด็กด้อยโอกาสไม่มีโอกาสเดินทางมายังสวนสัตว์ได้ ก็จะได้รับบริการฟรีอีกด้วย
 
21 เมษายน 2552 , 09:42 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่