พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ต้องยกเลิกกลางคัน

  
    
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ต้องยกเลิกกลางคัน เมื่อตัวแทนจากฝายพญาคำและฝายหนองผึ้งไม่ยอมลงนาม
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง การก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ กับกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายพญาคำ ฝายหนองผึ้งและฝายท่าวังตาล ณ หอประชุมอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี เป็นประธานต้องถูกล้มเลิกลง เมื่อนายกว้าง เกิดศรี ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายหนองผึ้งและนายสมบูรณ์ บุญชู รองประธานฝายพญาคำ ยืนยันจะไม่ลงนามในบันทึกข้อตกลงให้สร้างประตูระบายน้ำดังกล่าว ซึ่งนายบุญชูกล่าวว่าที่ผ่านมามีผู้เสนอเงินให้เดือนละ 3 หมื่นบาท ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ไม่ยินยอมให้มีการสร้างประตูระบายน้ำเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบระยะยาวทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง
ขณะที่นายอำเภอสารภีกล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการเรียกประชุมชาวบ้าน และจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น 7 ครั้ง และได้ออกแบบสอบถามประชาชน 2,500 ชุด ประชาชนร้อยละ 78 เห็นด้วยกับการสร้างประตูระบายน้ำ ขณะเดียวกันหากมีผู้จ่ายเงินจริง ขอให้นำหลักฐานมายืนยันด้วย สำหรับประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิง โครงการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งบประมาณก่อสร้าง 470 ล้านบาท หากรัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินการจะใช้เวลา 720 วันในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามในการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนายบุญทา ไชยวุฒิ ตัวแทนจากฝายท่าวังตาลได้ยินยอมลงนามในบันทึกดังกล่าว โดยจะต้องไม่มีการรื้อฝายทั้ง 3 แห่งและจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีชาวบ้านมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ
 
22 เมษายน 2552 , 11:52 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่