เชียงใหม่มีมาตรการในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโกอย่างมาตรฐาน พร้อมย้ำประชาชนไม่ต้องหวั่นวิตกในการรับประทานเนื้อหมู

  
    จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโก พร้อมแนะนำประชาชนไม่ควรตระหนกมากเกินไป และสามารถรับประทานเนื้อหมูได้ตามปกติเพราะหมูไม่ใช่พาหะนำโรคนี้
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัส H1 N1 ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศเม็กซิโก และระบาดไปอีกหลายประเทศว่า แต่ละประเทศต่างก็มีหน้าที่ของตนเองคือ ประเทศที่มีการระบาดของโรคก็ต้องดูแลจำกัดพื้นที่การระบาด ทั้งภายในประเทศและไม่ให้ระบาดไปสู่ประเทศอื่น ประเทศที่ยังไม่มีการระบาดก็ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาสู่ประเทศของตนเอง ส่วนองค์กรระดับนานาชาติอย่างองค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ก็ดูแลภาพรวมพร้อมประกาศเตือนตามความรุนแรงของการระบาด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีมาตรการเฝ้าระวังโดยการตรวจสอบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น นักท่องเที่ยวจากต่างชาติและผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศเม็กซิโก รวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบปัญหาและวิธีการป้องกันตนเอง เช่น รักษาความสะอาด ดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หรือหากป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ก็ควรพักผ่อนอยู่กับบ้านจนกว่าจะหาย ที่สำคัญ หมูไม่ได้เป็นพาหะนำเชื้อโรคนี้ ประชาชนจึงยังคงรับประทานเนื้อหมูได้ตามปกติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการไปทุกอย่าง ถือว่าเป็นการทำตามระบบมาตรฐานสากลที่หลายประเทศทำมาแล้ว ซึ่งประเทศไทยเราก็ได้รับคำชมจากนานาประเทศว่ามีระบบการป้องกันที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาก็พอใจและเชื่อมั่นว่าจะปลอดภัยจากการระบาดของโรคดังกล่าว
 
28 เมษายน 2552 , 15:36 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่