การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2552 ของจังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2552 มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยมีผู้ใช้แรงงานทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2552 ภายใต้หัวข้อ แรงงานมั่นคง ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง ทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง การเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรณรงค์สนับสนุนวาระแห่งชาติ แรงงานปลอดภัย และสุขอนามัยดี การแข่งขันกีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตบอล 7 คน เซปักตะกร้อ แชร์บอลหญิง เปตองคู่ผสม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดริ้วขบวน ประกวดกองเชียร์ ประกวดขวัญใจแรงงาน การแสดงของชมรม To Be Number One การแสดงความเป็นเลิศในฝีมือแรงงานไทย การบริการจัดหางาน การตรวจสุขภาพ และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ปรากฏว่า มีผู้ใช้แรงงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนมาก
 
1 พฤษภาคม 2552 , 15:21 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่