ศูนย์ปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสอบความพร้อมของระบบคัดกรอง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันความพร้อมระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ เม็กซิโก ว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีหากมีการตรวจพบผู้ป่วย แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยหรือมีสัญญาณเตือนจากเครื่องเทอร์โมสแกน แต่อย่างใด
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์ ทรงวุฒิ หุตามัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 นำทีมงานศูนย์ปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสอบระบบคัดกรอง โดยทำการตรวจสอบแนวทางการคัดกรอง รักษา เฝ้าระวัง และสอบสวนโรค ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ และ ระบบคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งมี 4 เที่ยวบินหลักต่อวัน โดยใช้เครื่องเทอร์โมสแกนทำการตรวจสอบเบื้องต้น หากมีผู้ต้องสงสัยก็จะดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ซึ่งเชื่อว่าหากมีการตรวจพบผู้ต้องสงสัยหรือผู้ติดเชื้อ ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้
สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ มีอะไรน่าเป็นห่วง เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบผู้ต้องสงสัย แม้แต่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดก็ได้ให้ข้อมูลพร้อมแจกคำเตือนและแนวทางการดูแลสุขภาพแก่ผู้ที่ เดินทางเข้ามาทุกคน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในระหว่างที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
 
1 พฤษภาคม 2552 , 17:42 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่