ผลแข่งขัน MIZUNO-ALPINE Golf Challenge 2009 ที่เชียงใหม่

  
     ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการ MIZUNO-ALPINE Golf Challenge 2009 ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่
ตามที่อุปกรณ์กีฬา MIZUNO ร่วมกับสนามกอล์ฟอันไพน์ กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ MIZUNO-ALPINE Golf Challenge 2009 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททีม 5 คน คิดคะแนนดีที่สุด 4 คน และประเภทบุคคล โดยวิธีคิดแต้มต่อแบบ 36 System ส่วนการคิดคะแนนใช้แบบ Stableford
ผลการแข่งขันชนะเลิศประเภททีมได้แก่ทีม คุณวิทวัส 76 – 83 – 84 – 80 รวม 323 ประเภทบุคคล โอเวอร์ออล โลกรอส คุณจรัญ แก้วมูล 37-36-73 (3) ไฟลท์ เอ (0-9) ชนะเลิศ Mr.Kang Choong Jae 39-37-76 (7) 38 รองชนะเลิศคุณวิทวัส นราประสิทธิ์ 37-39-76 (7) 37 ไฟลท์ บี (10-19) ชนะเลิศ คุณธนา 37-44-81 (11) 36 รองชนะเลิศ คุณมด (40-40-80 (11) 36 ไฟลท์ ซี (20-24) ชนะเลิศ คุณกังวาน 45-46-91 (20) 32 รองชนะเลิศ คุณเกียรติศักดิ์ 44-47-91 (19) 31 ไฟลท์เลดี ชนะเลิศ คุณกวิสรา จันตา 46-41-87 (14) 32 รองชนะเลิศ คุณสุดคะนึง มะลิทอง 52-45-97 (17) 28
 
11 พฤษภาคม 2552 , 13:55 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่