กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล

  
     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล รำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล โดยในอนาคตพยาบาลจะเน้นเข้าถึงชุมชนเพิ่มขึ้น
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคและกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นประธาน ทั้งนี้เพราะวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาลและเป็นปฐมบูรพาจารย์ของวิชาชีพการพยาบาลของโลก สภาการพยาบาลระหว่างประเทศได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อให้พยาบาลทั่วโลกร่วมมือกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน โดยปี้มีคำขวัญว่า พยาบาลก้าวนำ สร้างสรรค์นวัตกรรมการดูแลเพิ่มพูนคุณภาพบริการชุมชน
นางอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม นายกกิติมศักดิ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยภาคเหนือกล่าวว่า ในระยะต่อไปพยาบาลนั้นได้มีการขยายบทบาทไปสู่ประชาชนถึงบ้านมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่ต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาล
กิจกรรมในงานวันพยาบาลสากล ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ มีนิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการนวัตกรรมทางการพยาบาล การคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจน้ำตาลในเลือด คัดกรองผู้ป่วยความดันโลหิตสูง บริการวัดความดันโลหิตและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
 
13 พฤษภาคม 2552 , 09:44 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่