โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

  
     โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ แยกรถพยาบาล อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ไว้เตรียมพร้อม ล่าสุดเตรียมพร้อมตรวจผู้เข้าร่วมแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกด้วย
นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์เปิดเผยถึงมาตรการรองรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมา และเข้ารับรักษาตัวเป็นประจำ โดยเฉพาะเร็ว ๆ นี้จะมีการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงแชมป์โลก ที่จังหวัดเชียงใหม่และจะมีผู้เข้าแข่งขันจากประเทศเม็กซิโก พร้อมผู้ควบคุมทีม เดินทางมาร่วมแข่งขันด้วย ทางโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อม โดยได้จัดรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ แยกต่างหาก อีกทั้งจัดเตรียมห้องควบคุมพิเศษ กรณีพบผู้สงสัยว่าจะป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์พร้อมเพรียงแล้ว
นอกจากนี้โรงพยาบาลนครพิงค์ได้จัดทำการซ้อมแผน เพื่อเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดเหตุจะถึงพื้นที่ในเวลาไม่นาน และได้จัดเตรียมชุด อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่แยกต่างหากกรณีพบผู้สงสัยจะป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
 
13 พฤษภาคม 2552 , 09:44 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่