กลองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา

  
     หมู่บ้านพระเจ้านั่งโก๋น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สร้างกลองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่หมู่บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สล่าหรือช่างฝีมือดีจากจังหวัดลำพูน นำโดยนายสมบูรณ์ อะกะเรือน กำลังเร่งทำกลองหลวง ที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา 2 ใบ ใบแรกขนาดความยาว 5 เมตร และใบที่สองขนาดความยาวประมาณ 7 เมตรครึ่ง กลองหลวงดังกล่าวทำจากไม้ประดู่ ต้นใหญ่ที่ล้มตายในป่าในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานงานขอเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง ต้นประดู่ดังกล่าวเป็นไม้ขนาดใหญ่มาก สามารถนำมาทำกลองได้ 2 ใบ นายพนม ขันแข็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 กล่าวว่า ชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการสร้างกลองหลวงในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้กลองหลวงดังกล่าวเป็นสมบัติของชุมชน อีกทั้งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน โดยใช้เวลาจัดสร้างประมาณ 2 เดือน กลองใบเล็กจะเป็นกลองตะติ้งโหน่ง ส่วนกลองใบใหญ่จะเป็นลักษณะกลองหลวงลำพูนซึ่งมีศิลปะที่งดงามต่างกัน โดยกลองทั้งสองลูกเมื่อสร้างเสร็จน่าจะเป็นกลองลูกที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา เพราะเท่าที่ศึกษามายังไม่มีกลองขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อนในภาคเหนือ ขณะที่ภาคอื่นจะไม่นิยมทำกลองใบใหญ่ ซึ่งหากใหญ่ที่สุดในล้านนาก็หมายความว่าใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย
กลองโดยทั่วไปจะนิยมทำจากไม้ประดู่ เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็ง เสียงดี เมื่อทำเสร็จแล้วจะใช้หนังวัวขึงหน้ากลองและหนังกระบือขึงหนังชัก เนื่องจากหนังวัวบางกว่าจะมีความกังวานกว่า ส่วนหนังกระบือจะหนากว่า เหมาะสำหรับนำมาทำเป็นหนังชักเพื่อให้หน้ากลองตึง
 
13 พฤษภาคม 2552 , 09:45 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่