สคร.10 เชียงใหม่ยังคงมั่นใจมาตรการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่ภาคเหนือ

  
     สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ยังคงติดตามสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่อย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนประชาชนอย่าประมาทและต้องมีความพร้อมรับมือหากเกิดการระบาดขึ้น
จากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุด นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ทั่วโลกยังคงมีการระบาด จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด แต่ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการยังคงมั่นใจในมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันที่ดำเนินการอยู่ คือ สกัดกั้นเบื้องต้นที่ด่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และเตรียมความพร้อมของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางเรือ ที่ อำเภอแม่สาย เชียงของ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และอำเภอห้วยโก๋น จังหวัดน่าน พร้อมดำเนินการการวินิจฉัยค้นหาผู้ป่วยโดยเร็วและให้การรักษาอย่างมี ประสิทธิภาพ และจัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วทุกอำเภอ เพื่อสอบสวนควบคุมโรคเมื่อสงสัยว่าเกิดโรคขึ้น
สำหรับผลการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารขาเข้าจากทุกประเทศ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่จนถึงขณะนี้ ทำการคัดกรองไปแล้ว 3,295 ราย พบผู้มีอาการไข้ 10 คนแต่ไม่เข้าข่ายผู้ป่วยหรือต้องสงสัย ส่วนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผ่นพับแนะนำความรู้ 200,000 ชุด ใบปลิวภาษาไทย อังกฤษ ไทยใหญ่ จีน และลาว สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ที่สนามบิน ด่านทางบกและทางเรือ จำนวน 150,000 แผ่น สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัด และจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนต่อไป
ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ขณะนี้ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 แต่ก็ขออย่าไว้วางใจ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักและผลไม้ สร้างสุขนิสัยการป้องกันโรค โดยกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ถ้าป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก มีเสมหะ ควรปิดปากปิดจมูก โดยใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษชำระ แล้วทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด ควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก
 
13 พฤษภาคม 2552 , 17:08 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่