เตรียมจัดสัมมนาในวิกฤติยังมีโอกาส เพื่อช่วยแนะแนวให้แก่ผู้ประกอบการในภาคเหนือ

  
     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เตรียมจัดสัมมนาในวิกฤติยังมีโอกาส เพื่อช่วยแนะแนวให้แก่ผู้ประกอบการในภาคเหนือในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
นายประสงค์ นิลบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อตั้งรับและดำเนินธุรกิจต่อไปให้ได้ ล่าสุดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จะจัดการสัมมนา ในวิกฤติยังมีโอกาส ภายใต้แนวคิด ต้นทุนที่ลดได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเชิญผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูนประมาณ 300 คน มาร่วม โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ เช่น ดร.ธนวรรณ พลวิชัย ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุน มาเป็นกรณีศึกษา ภาคบ่ายจะมีกิจกรรม คลีนิกอุตสาหกรรม และบริการให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดงาน
สำหรับการจัดสัมมาดังกล่าวจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก หลังจากนั้น จะกระจายจัดในจังหวัดภาคเหนือ เช่น วันที่ 26 พฤษภาคม จัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 4 มิถุนายน จัดที่จังหวัดลำปาง 12 มิถุนายน ที่จังหวัดเชียงราย 13 มิถุนายนที่จังหวัดแพร่และ 18 มิถุนายนที่จังหวัดน่าน ขอเชิญผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-245361-2 ต่อ 520
 
14 พฤษภาคม 2552 , 09:16 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่