เตรียมพร้อมป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลก

  
     ทีมแพทย์เตรียมพร้อมเข้มข้นป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลก
นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม โรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์ผู้ดูแลนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลก และสำนักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประชุมหารือ วางมาตรการดูแลนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-24 พฤษภาคม 2552 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ทั้งนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยมีมาตรการดูแลรักษา และการส่งต่อเมื่อพบผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง มีการรายงานทุกวัน หากพบผู้ป่วยจะต้องส่งต่อจากสนามหรือที่พักนักกีฬาโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ไปยังโรงพยาบาลเชียงใหม่-รามและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์ ทั้งนี้ทีมแพทย์ผู้ดูแลนักกีฬาทั้งหมดของประเทศไทย จะหารือเพื่อทำความเข้าใจกับแพทย์จากประเทศที่มีการระบาดซึ่งเดินทางมาพร้อมกับนักกีฬาและทีมจากประเทศต่าง ๆ อย่างรัดกุม
นักกีฬาจากทุกประเทศจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยสำนักบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้จัดเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินประจำสนามแข่งขันทุกรายการไว้พร้อมแล้ว
 
14 พฤษภาคม 2552 , 09:17 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่