การเสนอข่าวความรุนแรงผ่านสื่อโทรทัศน์ มีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนให้นิยมความรุนแรงได้

  
     จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงระบุ การเสนอข่าวความรุนแรงผ่านสื่อโทรทัศน์ มีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนให้นิยมความรุนแรงได้
พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว จิตแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนในปัจจุบันว่า ส่งผลต่อประชาชนและเยาวชนอย่างมาก ปัจจุบันพบว่าข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่เห็นภาพ และพบว่าประชาชนและเยาวชนให้เวลากับการดูโทรทัศน์เพิ่มขึ้น ในข่าวที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางความคิดที่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง หรือการก่อคดีอาชญากรรมที่รุนแรง สื่อไทยได้นำเสนอภาพเหตุการณ์จริง ฉายซ้ำหลาย ๆ รอบ ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนให้เห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ และจะหันไปนิยมความรุนแรงตามมา โดยเห็นว่าสื่อไทยควรทำตามสื่อต่างประเทศที่จะนำภาพเสก็ต ที่ไม่ใช้ภาพจริงมานำเสนอ มิฉะนั้นสังคมอาจจะเปลี่ยนเป็นการนิยมความรุนแรงตามภาพที่สื่อได้เสนอไป
สำหรับแนวทางการแก้ไขนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่แนะนำเยาวชนเหล่านั้น ขณะที่สื่อควรมีจริยธรรมในการนำเสนอ รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้การลดการรับข่าวสารจะเป็นอีกทางออกหนึ่งด้วย
 
14 พฤษภาคม 2552 , 09:17 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่