ผู้ที่ลักลอบขึ้นราคา กักตุน หรือจำหน่ายบุหรี่เถื่อนมีโทษตามกฎหมาย

  
     ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 5 ระบุ ขณะนี้ยังไม่มีการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ ผู้ที่ลักลอบขึ้นราคา กักตุน หรือจำหน่ายบุหรี่เถื่อนมีโทษตามกฎหมาย นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เปิดเผยว่ากรณีมีข้อมูลปรากฏตามสื่อมวลชนว่าจะมีการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ซิกาแรต ก่อให้เกิดการการกักตุน ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตเถื่อน อีกทั้งมีการจำหน่ายเกินราคาที่กฎหมายกำหนดในบางพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ ( 12 พฤษภาคม 2552) ยังไม่มีการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ ดังนั้นผู้ค้าปลีกจะต้องจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตในราคาตามประกาศของกรมสรรพสามิตเท่านั้น ทั้งนี้ได้สั่งการให้สรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบออกตรวจสอบร้านจำหน่ายห้ามมิให้จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตเกินราคากำหนด และยังได้กำชับให้จัดทีมเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าและค้าสุรา-บุหรี่ซิกาแรตเถื่อนตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษ โดยประชาชนสามารถร่วมแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิดมาที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โทรศัพท์หมายเลข 053-240486 ต่อ 205 หรือ แจ้งเบาะแสได้โดยตรงที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกแห่ง
 
14 พฤษภาคม 2552 , 16:25 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่