เสวนาเพื่อประเมินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรครู

  
     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะจัดเสวนาเพื่อประเมินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรครู องค์กรเพื่อการพัฒนาครูและการศึกษาของชาติจริงหรือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางอัมพร พงษ์กังสนานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะจัดเสวนาเพื่อประเมินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรครู องค์กรเพื่อการพัฒนาครูและการศึกษาของชาติจริงหรือ ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ นักกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือจำนวน 170 คน โดยมีนายนพพร สุวรรณรุจิ รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการนี้จะมีการเสวนาเรื่อง องค์กรครู องค์กรเพื่อการพัฒนาครูและการศึกษาของชาติจริงหรือ โดย ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ ดร.ดิเรก พรสีมา ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ดร.ศรีราชา เจริญพานิช และนายสมหมาย ปาริจฉัตต์ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
 
14 พฤษภาคม 2552 , 16:25 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่