ตรวจความพร้อมการเตรียมการรับนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลก

  
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมการเตรียมการรับนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เข้าตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการเตรียมการรับนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลก และผู้ควบคุมทีม ที่บริเวณประตูผู้โดยสารขาเข้าต่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งจะเดินทางมาร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 686 คน จาก 59 ประเทศ โดยในจำนวนนี้มี 13 ประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองทั้งจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เมื่อมาถึงแล้วทุกคนจะได้รับแจกหน้ากากอนามัย น้ำยาล้างมือ พร้อมเอกสารเพื่อความเข้าใจ 3 ภาษา คือภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นโดยจะมีเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทั้งหมดจะเข้าพักที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมจากประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะได้พักที่ชั้น 1 ของโรงแรม เพื่อไม่ต้องใช้ลิฟท์ปะปนกับผู้อื่น โดยนักกีฬาชุดแรกที่จะเดินทางมาถึงเชียงใหม่ในเวลา 11.00 น.ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 โดยในช่วงบ่ายอธิบดีกรมควบคุมโรคจะเดินทางมาตรวจความเรียบร้อยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ด้วย
 
14 พฤษภาคม 2552 , 16:26 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่