ลิ้นจี่เชียงใหม่ราคาตกต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี เกษตรกรเตรียมชุมนุมใหญ่ในวันจันทร์นี้

  
     ลิ้นจี่เชียงใหม่ราคาตกต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี ล่าสุดเกษตรกรกว่าหมื่นคนจากอำเภอฝาง แม่อายและไชยปราการเตรียมชุมนุมใหญ่ในวันจันทร์นี้
นายอดุลชัย อินต๊ะขาว ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกลิ้นจี่เชียงใหม่จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวสวนลิ้นจี่อำเภอฝาง แม่อายและไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาอย่างหนัก ลิ้นจี่ราคาตกต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี ก่อนหน้านี้ได้มีการยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ แต่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยได้เรียกร้อง 3 ข้อหลัก คือขอให้รัฐบาลช่วยค่าชดเชยลดต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท หรือไร่ละ 3 พันบาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 120 ล้านบาท ตั้งกองทุนลิ้นจี่จำนวน 250 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาระยะยาว และเรียกผู้ประกอบการโรงงาน มาทำความเข้าใจและขอให้รับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมเพื่อพยุงราคา ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกลงมาต่อเนื่อง ผลผลิตลิ้นจี่เน่าเสีย เกษตรกรหลายรายถอดใจและเตรียมตัดต้นลิ้นจี่ทิ้ง หลายรายที่ไม่ยอมเก็บผลผลิตเนื่องจากไม่คุ้มกับต้นทุนที่ต้องเสียไปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 7 บาท ทั้งนี้เกษตรกรทั้งหมดนับหมื่นคนจะนัดรวมตัวชุมนุมที่หน้าที่ว่าการอำเภอฝางเพื่อทวงคำตอบจากรัฐบาล
สำหรับลิ้นจี่ในจังหวัดเชียงใหม่ปลูกมากใน 3 อำเภอคือ ฝาง แม่อายและไชยปราการรวมกว่า 4 หมื่นไร่ จะออกผลผลิตมากที่สุดในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม -10 มิถุนายน ล่าสุดรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 37 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาลิ้นจี่ให้4 จังหวัดภาคเหนือ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ 10 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนค่าขนส่งลิ้นจี่จากแหล่งผลิตไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยผู้ที่ต้องการนำลิ้นจี่ไปจำหน่ายต่อให้ไปติดต่อสมัครกับเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป็นค่าขนส่งกิโลกรัมละ 2 บาท
 
15 พฤษภาคม 2552 , 16:11 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่