อธิบดีกรมควบคุมโรคตรวจสนามบินรับนักกีฬายกน้ำหนักโลก

  
     อธิบดีกรมควบคุมโรคตรวจความพร้อมมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009นักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลกที่จังหวัดเชียงใหม่
หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจความพร้อมการเตรียมการต้อนรับทีมนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันยกกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลกที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งจะมีนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมประมาณ 700 คนจาก 61 ประเทศ โดยเน้นคุมเข้มในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างหนัก 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เม็กซิโก แคนาดาและสเปน ซึ่งประเทศไทยจะใช้มาตรการเดียวกับทั่วโลก ทุกคนจะต้องแสดงบัตรตรวจสุขภาพจากต้นทาง กรอกประวัติ รับบัตรคำเตือน ผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยนักกีฬาร้อยละ 90 จะลงที่สนามบินสุวรรณภูมิและผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขณะที่นักกีฬาจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซียและสิงคโปร์จะบินตรงมาลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทั้งหมดจะเข้าพักที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ซึ่งแพทย์ผู้ควบคุมทีมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักกีฬาทุกวันระหว่างอยู่ในประเทศไทย โดยได้มีการจัดทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมสถานพยาบาลไว้พร้อมแล้ว
อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ป่วยเฝ้าระวังในกรุงเทพมหานครขณะนี้เหลืออีก 7 คน จากเดิมกว่าร้อยคน ซึ่งพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือได้อนุญาตให้กลับบ้านเนื่องจากตรวจแล้วไม่พบว่าป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
 
15 พฤษภาคม 2552 , 16:12 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่