รมช.สาธารณสุขลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการวางแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กลุ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก

  
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการวางแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในกลุ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก 17 พ.ค.นี้ ทั้งที่พัก สนามแข่งขัน และผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 19-24 พฤษภาคม 2552 โดยจะมีนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกว่า 600 คน จากกว่า 60 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดที่จะเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินการดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552 โดยมีกำหนดการตรวจติดตามงานดังนี้
เวลา 09.30 น.เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการวางแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ในนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกครั้งที่ 1 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมที่พักนักกีฬา ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมการเตรียมการสนามแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และเวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
 
16 พฤษภาคม 2552 , 16:50 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่