รมช.สธ.ตรวจความพร้อมรับนักกีฬายกน้ำหนัก

  
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจติดตามความพร้อมการเตรียมการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นักกีฬายกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่จังหวัดเชียงใหม่
นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจติดตามมาตรการการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นักกีฬายกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมกว่า 700 คนจาก 62 ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขัน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่พักนักกีฬาที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว สนามแข่งขันกีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคสนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนให้ผู้โดยสารทุกคนผ่าน และต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ทุกคนต้องกรอกที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดตามตัวได้ และจะได้รับแจกหน้ากากอนามัย เอกสารทำความเข้าใจเบอร์โทรศัพท์สถานพยาบาลและเจลล้างมือ โดยกล่าวแสดงความพอใจการเตรียมการของคณะทำงาน และได้สั่งให้ประสานหัวหน้าทีมนักกีฬาเพื่อตรวจสุขภาพนักกีฬาและส่งข้อมูลทุกวัน
นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้คณะทำงานตรวจสอบรถและคนขับรถทุกคันและให้ความรู้เพื่อป้องกัน อีกทั้งห้องปฐมพยาบาลและห้องพักที่มีนักกีฬาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดหนักนั้น จะติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลระบบเครื่องปรับอากาศรวมว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป
 
17 พฤษภาคม 2552 , 15:49 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่