เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม่

  
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน 260 ศูนย์ทั่วประเทศในปีนี้ ล่าสุดได้มีพิธีเปิดศูนย์ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์เยาวชน-ประชาชน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อนุมัติและสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายจำนวน 21 ชุด ภายในศูนย์เยาวชน-ประชาชนสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชนโดยคนในชุมชนต้องร่วมกันดูแล รักษา
สำหรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 8 ศูนย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากการสนับสนุนทั่วประเทศ 260 ศูนย์ และปี 2553 จะเปิดศูนย์ดังกล่าวอีก 150 ศูนย์ ตั้งเป้าจะเปิดทุกอำเภอในอนาคต โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะรับภาระค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ 1 ปี หลังจากนั้นชุมชนต้องรับผิดชอบบริหารจัดการเองทั้งหมด
 
17 พฤษภาคม 2552 , 15:50 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่