สัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือตอนบนเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือตอน บนเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ ของไทย
นายกฤษณพร เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือตอนบนเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับสำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ที่โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณด้านต่างๆ ให้แพร่หลายกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อให้สื่อมวลชนในส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทาง หลักเกณฑ์การเผยแพร่ วิธีการรวบรวมเรียบเรียง การคัดตัดตอนพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท จากแหล่งข้อมูลองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ www.ohmpps.go.th ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ นำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ มีสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้สามารถตอบสนองความต้องการที่ตรงกันของสองฝ่ายคือ สื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลและวิธีการเผยแพร่ที่ถูกต้อง กับสำนักพระราชวังที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องผ่านสื่อมวลชน ไปสู่ประชาชน
นอกจากนั้น การสัมมนาครั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปบรรจุลงในเว็บไซต์ www.ourking.in.th ซึ่งเป็นคลังข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ที่รวบรวมสารคดีและสื่อต่างๆ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2552 นี้
 
19 พฤษภาคม 2552 , 14:23 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่