มั่นใจการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก

  
    รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้ความมั่นใจในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ 2009 สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิง ชนะเลิศแห่งโลกที่จังหวัดเชียงใหม่
นายกฤษณพร เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวถึงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในช่วงการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศยุวชนแห่งโลก ครั้งที่ 1 ว่า ทางการได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานด้านการแพทย์ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังพร้อมบุคลากร ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยของนัก กีฬาและทีมงานจากต่างชาติ รวมทั้งเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องความเคลื่อนไหวและการเฝ้าระวัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นก็ได้ดำเนินการผ่านสื่อมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าการแก้ไข
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวด้วยว่า จากมาตรการทั้งหมดนี้ เชื่อว่าจะสามารถเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักกีฬา ทีมงาน ผู้ติดตาม และผู้เข้าชมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 1 ระหว่าง 19-24 พฤษภาคม 2552 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
 
19 พฤษภาคม 2552 , 16:11 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่