มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีกินอ้อผญา สืบสานวิถีชีวิตล้านนา

  
     ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีกินอ้อผญา สืบสานวิถีชีวิตล้านนาให้คงอยู่ หลังจากที่ผ่านมาไม่เป็นที่นิยมหรือรู้จักในหมู่คนทั่วไปมากนัก
อาจารย์รักฎา เมธีโภคพงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีกินอ้อผญา ขึ้นเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้แก่เยาวชน เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งพิธีกินอ้อผญา หรือ กินอ้อประหญา นี้ ชาวล้านนามีความเชื่อว่า จะช่วยทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ความจำดี มีวาทศิลป์เป็นเลิศ มีเสน่ห์ในการแสดง โดยผู้ที่นิยมกินอ้อผญาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พระสงฆ์ พระนักเทศน์ และกลุ่มช่างซอ ซึ่งคำว่า อ้อประหญา หมายถึง ต้นอ้อที่นำมาใช้ในพิธี
อาจารย์ รักฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนี้พิธีกินอ้อผญาไม่เป็นที่รู้จักหรือนิยมของบุคคลทั่วไปนัก ยกเว้นกลุ่มช่างซอที่ยังคงสืบทอดพิธีกรรมนี้ เพื่อความมั่นใจในไหวพริบปฏิภาณและความเชื่อมั่นในผลงานที่จะได้นำเสนออย่าง วิจิตรงดงาม ซึ่งนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมสืบสานวิถีชีวิตล้านนา พิธีกินอ้อผญา ได้ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เรือนอนุสารสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
19 พฤษภาคม 2552 , 16:43 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่