คณะแพทย์ มช.ให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สังคม ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยเพื่อลดอันตรายเบื้องต้นก่อนจะนำส่งโรงพยาบาล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการ สองมือ ยื้อชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม ที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในการให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีแก่ผู้เจ็บป่วยระยะแรกก่อนจะนำส่งแพทย์ อันจะเป็นการลดการเสียชีวิตหรือความพิการทุพพลภาพลงได้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กล่าวว่า ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีนับว่ามีความจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะนอกจากจะสามารถลดความสูญเสียชีวิตและความพิการแล้ว ยังช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดตามมาได้ด้วย
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง 20-21 พฤษภาคม 2552 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีการแสดงนิทรรศการ บรรยาย สาธิต และการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจ เพื่อจะได้นำไปใช้ในยามจำเป็นได้อย่างถูกวิธี
 
20 พฤษภาคม 2552 , 21:08 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่