กองกำลังผาเมืองบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นจัยกุมยาเสพติดและอาวุธสงคราม

  
    กองกำลังผาเมือง แถลงผลการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ของกลางทั้งอาวุธสงครามและยาเสพติดจำนวนมาก
พันเอกปราการ ชลยุทธ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานในการแถลงข่าว การจับกุมยาเสพติดและอาวุธสงครามในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมทองจัตุ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ และกลไกการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด หรือยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน นั้น
กองกำลังผาเมือง ในฐานะที่เป็นกำลังหลักในการป้องกันชายแดน และรับผิดชอบโครงการรั้วชายแดน โดย พลตรีเชาวฤทธิ์ ศิริกิจ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้มอบนโยบายให้หน่วยรองได้เร่งรัดกำหนดมาตรการในการปฏิบัติ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการข่าว การลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจ ซุ่มโจมตีบริเวณชายแดน การสกัดกั้นบริเวณจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า ตลอดแนวชายแดน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้นชั่วคราวและถาวร ตามเส้นทางที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจะใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียง การปิดล้อม ตรวจค้น หมู่บ้านที่มีความเคลื่อนไหวของยาเสพติด การเปิดยุทธการในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ยาเสพติดรุนแรง และเพิ่มการลาดตระเวนสกัดกั้นในพื้นที่ตามลำแม่น้ำโขง โดยบูรณาการแผนการปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
และล่าสุดจากการดำเนินมาตรการด้านการข่าว ได้ทราบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ได้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทางพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำมาซุกซ่อนไว้บริเวณบ้านแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จึงได้ประสานแผนเข้าดำเนินการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลาประมาณ 05.00 น.โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 หมวดลาดตระเวนระยะไกล กองกำลังผาเมือง และ เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด เข้าดำเนินการปิดล้อม ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ผลการปฏิบัติ สามารถตรวจยึดสิ่งของผิดกฎหมายได้ 8 รายการประกอบด้วย
ยาบ้า 3,800 เม็ด ปืนเล็กยาว AK 47 หรืออาก้า 1 กระบอก พร้อมกระสุน 14 นัด ปืนเล็กยาว เอ็ม 16 จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน 18 นัด ปืนเล็กยาวคาร์บิน 1 กระบอก ปืนลูกซองยาว 1 กระบอก พร้อมกระสุน 2 นัด ปืนไรเฟิล ขนาด .22 แบบดัดแปลง 1 กระบอก พร้อมกระสุน 12 นัด ปืนไทยประดิษฐ์ 2 กระบอก และลูกระเบิดขว้างชนิดมีด้ามแบบทหารว้า 1 ลูก นำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีและจะได้ขยายผลการปฏิบัติต่อไป
 
20 พฤษภาคม 2552 , 23:03 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่