สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มั่นใจมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เน้น 3 มาตรการ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่
ดร.นายแพทย์ สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์สำหรับรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ 2009 จากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยบัตรคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค เพื่อนำไปมอบให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ทีเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ สำหรับป้องกันตนเองและร่วมกันป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการดำเนินมาตรการ ป้องกันในพื้นที่ว่า ได้จัดระบบงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเข้มแข็ง โดยเน้นมาตรการ 3 ด้านคือ ด้านการสกัดกั้น ดำเนินการที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มาตรการค้นหาและแก้ไข ดำเนินการโดยสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จัดทีมสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วทุกอำเภอ รวมทั้งให้ความรู้แก่ อสม.ให้ช่วยเฝ้าระวังในหมู่บ้านพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชน และมาตรการเตรียมความพร้อมในวงกว้าง เน้นสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้สามารถป้องกันตนเองได้ โดยต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สร้างสุขนิสัยป้องกันโรค หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรป้องกันเชื้อโรคจากตนเองไปติดต่อผู้อื่นและให้รีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและมีอาการป่วยภายใน 7 วัน ซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มียาทามิฟลู ซึ่งสามารถรักษาโรคนี้ได้จำนวน 700 ชุด
 
21 พฤษภาคม 2552 , 16:17 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่