งานเทศกาลส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่ประจำปี 2552 จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเทศกาลส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่ประจำปี 2552 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ให้ขายได้ในราคาที่ดีขึ้น
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่ ประจำปี 2552 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรการส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคลิ้นจี่ภายใน ประเทศให้มากขึ้น หลังจากปีนี้ผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดมากถึง 27,900 ตัน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคาตกต่ำ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ลิ้นจี่ของจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นลิ้นจี่ที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของ ประเทศไทย ในขณะที่ประชาชนในภูมิภาคอื่นทั่วประเทศต่างก็ต้องการบริโภคลิ้นจี่ เชียงใหม่ในราคาเดียวกับที่เชียงใหม่ แต่เนื่องจากมีปัญหาด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า จึงไม่สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ทางราชการก็พร้อมที่จะสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการกระจายลิ้นจี่ออกไปจำหน่ายยังต่างจังหวัด
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดผลผลิตลิ้นจี่ การแข่งขันประกอบอาหารคาวหวานจากลิ้นจี่ การแข่งขันส้มตำลิ้นจี่ประกอบลีลา การแข่งขันบริโภคลิ้นจี่ การแสดงนิทรรศการ และการจัดตลาดนัดลิ้นจี่ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2552
 
22 พฤษภาคม 2552 , 19:36 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่