สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดเรียงความเรื่อง ครูดี ที่ฉันประทับใจ

  
     สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดเรียงความเรื่อง ครูดี ที่ฉันประทับใจ ให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อครู หมดเขตส่งเรียงความ 24 ก.ค.52
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับสำนักเสริมการศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประกวดเรียงความเรื่อง ครูดี ที่ฉันประทับใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มีโอกาส ถ่ายทอดและแสดงความรู้สึกของความรัก ความประทับใจ ที่มีต่อครูผ่านงานเขียนเรียงความ
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่เรียนอยู่ในปีการศึกษา 2552 โดยแบ่งการตัดสินออกเป็น 4 ภาคคือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยแต่ละภาคจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ เอ 4 ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ความยาว 2-3 หน้ากระดาษ เอ 4 และช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ความยาวระหว่าง 3-5 หน้ากระดาษ เอ 4 โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขาด 16 ปอยต์ 25-30 บรรทัดต่อหน้า หรือหากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และแต่ละคนสามารถส่งเรียงความได้คนละ 1 ชิ้นเท่านั้น
รางวัลระดับภาค ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และรางวัลชมเชยได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาตามระดับช่วงชั้น นอกจากนั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศไทยจะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มอีกตั้งแต่ 3,000-5,000 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.onec.go.th หรือ www.icess.tu.ac.th หมดเขต 24 กรกฎาคม 2552
 
23 พฤษภาคม 2552 , 09:56 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่