ม็อบลำไยราคาตกต่ำที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     เกษตรกรชาวสวนลำไย 3 ตำบลในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมนุมเรียกร้องขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ขณะที่ผลผลิตเพิ่งเริ่มออกสู่ท้องตลาดเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น
เกษตรกรผู้ปลูกลำไยจาก 8 หมู่บ้าน 3 ตำบลประกอบด้วยตำบลอินทขิล ตำบลบ้านเป้า และตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 150 คน นำโดยนายอินทสี ไชยยา รวมตัวกันที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการแทรกแซงตลาดลำไยปี 2552 ซึ่งขณะนี้เริ่มประสบปัญหา ลำไยได้เริ่มทยอยออกสู่ท้องตลาด พ่อค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทราบข้อมูล ต้นทุนของผู้ประกอบการ และปริมาณผลผลิตที่มีมาก เกรงว่าจะมีลำไยอบแห้งปี 2547 มาปลอมปนลำไยฤดูกาลใหม่ จึงได้กำหนดราคารับซื้อลำไยอบแห้งทั้งเปลือกเกรด AA ,เกรดA และเกรด B กิโลกรัมละ 40 ,25 และ 15 บาทตามลำดับ นโยบายดังกล่าวผู้ชุมนุมกล่าวว่าเป็นกับดักที่ไม่ให้ราคาลำไยอบแห้งสูงกว่านี้ ส่งผลกระทบต่อราคาลำไยสดที่ขณะนี้ลดลงมาเหลือเกรด AA เกรด A และเกรด B กิโลกรัมละ 10,6,2 บาทตามลำดับ เพื่อไม่ให้ราคาลำไยตกต่ำไปกว่านี้ จึงได้ขอให้เปลี่ยนแปลงนโยบายแทรกแซงราคาลำไยดังนี้ ลำไยสดร่วงเกรด AA กิโลกรัมละ 15 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 9 บาทและเกรด B กิโลกรัมละ 5 บาท ขณะที่ลำไยอบแห้งทั้งเปลือกเกรด AA กิโลกรัมละ 55 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 35 บาท และเกรด B กิโลกรัมละ 25 บาท โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 22 กรกฎาคม นี้ มิฉะนั้นจะกดดันด้วยการปิดถนน
ในการนี้นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพนิต เจริญบูรณ์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงมารับเรื่องและรับที่จะประสานเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทราบข้อมูล ขณะเดียวกันหากได้รับการช่วยเหลือก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด ทั้งนี้จากการที่ราคาลำไยตกต่ำเนื่องจากทางการจีนได้กำหนดราคารับซื้อต่ำด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งต้องหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป เพราะขณะนี้ลำไยเริ่มออกสู่ท้องตลาดประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนผลผลิตทั้งหมด
 
20 กรกฎาคม 2552 , 17:11 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่