สอนว่ายน้ำให้กับเด็กหูหนวกเพื่อการกุศลและลดการจมน้ำของเด็กไทย

  
     โรงเรียนโสตศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับครูสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กพิการ จัดการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กหูหนวกเพื่อการกุศลและลดการจมน้ำของเด็กไทย
นายณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม ผู้รับผิดชอบโครงการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กหนูหนวกกล่าวว่า โรงเรียนโสตศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับครูสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กพิเศษ กำหนดจัดการสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กหูหนวกฟรี ระหว่าง 3-28 สิงหาคม 2552 เวลา 16.00-17.00 น. ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี ณ สระว่ายน้ำธารดง กาดฝรั่ง รวมทั้งจัดตั้งโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาส ซึ่งโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กหูหนวกนี้เป็นโครงการนำร่อง จัดขึ้นเพื่อลดภาวะการจมน้ำของเด็กไทยที่มีกว่า 1,500 คนต่อปี ซึ่งมากกว่าอุบัติเหตุทางการจราจรถึง 2 เท่า อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน
นายณัฐศักดิ์กล่าวว่า การสอนว่ายน้ำแก่เด็กหูหนวกหรือเด็กพิการด้านอื่นเป็นเรื่องยาก ต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางซึ่งมีจำกัด ส่วนผู้สอนทั่วไปไม่สามารถสอนเด็กลักษณะพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นหูหนวก ADHD (สมาธิสั้น) หรือออทิสติก เพราะมีข้อจำกัดด้านการสื่อสารและการดูแลใกล้ชิด ส่วนแรงบันดาลใจที่มาทำเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งคือตนเองก็มีอาการคล้ายเด็กพิเศษกลุ่ม ADHD แต่ขณะนี้ได้รับการฝึกกีฬาว่ายน้ำจนอาการเหล่านั้นลดลงเหลือน้อยมาก ประกอบกับเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่เคยได้รับเหรียญเงินกีฬาแห่งชาติ และเป็นครูสอนว่ายน้ำพื้นฐานแก่เด็กพิเศษ มีความรู้ด้านภาษามือและภาษาเบลล์ ที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับเด็กพิเศษเหล่านี้ได้ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาอยากบริจาคเงินช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว หรือโครงการในอนาคตได้ โดยติดต่อได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 081-5947648 หรือ 081-7967327
 
22 กรกฎาคม 2552 , 17:11 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่