ประชุมเพื่อบูรณาการทำงานป้องกันและปราบปรามการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี

  
     สถิติเด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรงในประเทศไทยมีมากถึงวันละ 52 ราย ล่าสุดสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดประชุมเพื่อบูรณาการทำงานป้องกันและปราบปรามการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี
สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพลตำรวจตรีสิทธิพร ศรีจันทร์ทับ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับหน่วยงาน ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ และร่วมกำหนดแนวทางการปฏิบัติในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจาก 8 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมกว่า 500 คน โดยนายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ รองผู้อำนวยการกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ฑูตสันถวไมตรียูนิเฟม ทรงรณรงค์ให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขณะเดียวกันได้พยายามผลักดันให้เรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการใช้มาตรการทางกฎหมายและบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำหรับแนวโน้มสถิติที่พบการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีปี 2550 พบว่ามีถึงวันละ 52 คนต่อวัน ซึ่งเป็นเพียงร้อยละ 10 ของจำนวนจริงทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ถูกกระทำจะไม่กล้าเปิดเผยและไม่กล้าแจ้งความอีกทั้งไม่เข้าโรงพยาบาล ขณะที่ภาคเหนือตอนบนพบว่าปัญหาดังกล่าวลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น
 
23 กรกฎาคม 2552 , 10:47 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่