รายงานพิเศษ คาดการณ์รายได้สะพัดในช่วงการจัดกิจกรรมเชียงใหม่แกรนด์เซลล์ประมาณ 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ได้อาณิสงค์จากแพนด้าน้อยด้วย

  
     ในช่วงโลว์ซีซันหรือช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยปรกติแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่รายได้จากการท่องเที่ยวจะหายไปประมาณร้อยละ 40 หรือเกือบประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ต่างตระหนัก และคิดค้นหาวิธีการนำรายได้ส่วนนี้กลับคืนมา จึงได้เกิดเป็นโครงการม่วนก๋าย ม่วนใจ๋ แอ่วเชียงใหม่แกรนด์เซลล์ขึ้น ในระยะเวลาสองเดือนช่วงโลว์ซีซันหรือระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2552 นายวัยรักษ์ วลัยรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งโดยปกติแล้วช่วงโลว์ซีซันเชียงใหม่จะไม่มีกิจกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าวจะช่วยให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง
สิ่งที่น่าจะวัดได้เป็นรูปธรรมคือการแจกบัตรกำนัลลุ้นโชค เมื่อซื้อครบ 500 บาท จะได้รับคูปองลุ้นโชค 1 ใบ ซึ่งล่าสุดคูปองดังกล่าวแจกไปแล้วนับแสนใบ ซึ่งหากมีผู้ซื้อจนครบล้านใบ จะมีรายได้สะพัดจากการซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ได้อาณิสงค์จากแพนด้าน้อย พบว่านักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแพนด้าน้อย แล้วก็แวะจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการด้วย
โครงการม่วนก๋าย ม่วนใจ๋ แอ่วเชียงใหม่แกรนด์เซลล์นั้น มีร้านค้า สถานประกอบการกว่า 400 แห่งร่วมโครงการ ทั้งเมืองเชียงใหม่ ลดราคาสินค้าและบริการ 10-70% ไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคมนี้ สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5324-1404-5 หรือ www.cm-grandsale.com ล่าสุดสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือจะจัดกิจกรรมลดราคาต่อเนื่องถึงตุลาคมนี้ โดยจะลดราคาห้องพักโรงแรม10-40%
 
23 กรกฎาคม 2552 , 15:06 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่