เปิดตัวโครงการ เชียงใหม่ ช้อปสบาย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่จะเข้าไปจับจ่ายในห้างสรรพสินค้า

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เปิดตัวโครงการ เชียงใหม่ ช้อปสบาย พร้อมยืนยันว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไม่ได้น่ากลัวมาก เพียงแต่ทุกคนต้องช่วยกันป้องกัน
ดร.ทันตแพทย์ สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์ เชียงใหม่ ช้อปสบาย รับรองให้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีนางสาวอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้จัดการทั่วไปเป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่จะเข้าไปซื้อสินค้าและบริการ โดยทางห้างได้ปฏิบัติตามมาตรการลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่และรับเชื้อ 7 ประการได้อย่างครบถ้วน ทำให้เชื่อได้ว่า โอกาสที่จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ภายในห้างแห่งนี้จะมีน้อยลง
ส่วนสถานการณ์ของโรคในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า มีผู้ติดเชื้อแล้ว 285 คน แต่ในจำนวนนี้ได้รับการรักษาจนหายไปมากแล้ว มีผู้ที่รักษาตัวอยู่ประมาณ 50-60 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน ทั้งนี้ แม้โรคดังกล่าวไม่ได้ร้ายแรงมาก แต่ก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า โรคที่แพร่ระบาดจากคนสู่คนเป็นโรคที่ป้องกันได้ยาก อีกทั้งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยมาตรการที่ทุกคนต้องกระทำเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมคือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด ไอ หรือจาม ต้องหยุดงานหรือหยุดเรียนอยู่กับบ้าน 7 วัน และควรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลบ่อยๆ เพราะมือเป็นสื่อนำโรคได้ถึงร้อยละ 80
 
24 กรกฎาคม 2552 , 21:59 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่