เปิดการแสดงนิทรรศการเกมดีสัญจร ครั้งที่ 1 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     กระทรวงวัฒนธรรมจัดนิทรรศการเกมดีสัญจรครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด เกมดี ปลอดภัย สร้างสรรค์ เป็นแห่งแรกในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการเกมดีสัญจร ครั้งที่ 1 ตามแนวคิด เกมดี ปลอดภัย สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกของภาคเหนือ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้คัดสรรเกมที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ ทั้งผลงานของคนไทยและต่างชาติ มาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมงานทุกเพศทุกวัยได้ทดลองเล่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งครูอาจารย์ได้รู้จักและเข้าใจเกมมากยิ่งขึ้น และลดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในเรื่องของการเล่นเกม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ รวมทั้งเด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและเลือกเล่นแต่เกมที่ดี มีประโยชน์ สามารถเป็นกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้ อย่างไรก็ตาม การสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนยังเป็นภูมิคุ้มกันจากเกมที่ไม่ดีเมื่อไม่มีผู้ ปกครองคอยดูแลได้ด้วย
สำหรับทางด้านวิชาการก็มีการให้ความรู้รวมทั้งการร่วมกันทดลองจัด เรตติ้งของเกม การเสวนาปัญหาเด็กติดเกม และการสาธิตอีกมากมาย โดยนิทรรศการเกมดีสัญจร กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 24-25 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
24 กรกฎาคม 2552 , 22:00 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่