ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดเชียงใหม่

  
     กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
พลอากาศเอก ทรงศักดิ์ ตะวันแจ้ง ผู้อำนวยการกองงานในพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมคณะทำงาน เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงาน และเยี่ยมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำตรวจเยี่ยมติดตามงาน
หลังจากคณะได้รับฟังการยายสรุปและชี้แจงการติดตามการดำเนิน โครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทองแล้ว ได้แบ่งคณะทำงานตรวจเยี่ยมออกเป็น 3 ทีม เพื่อเยี่ยมบ้านสมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยทีมที่ 1 เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสารภี หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งรวงทอง มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา นักเรียนศูนย์เด็กเล็กและคณะครูให้การต้อนรับ ทีมที่ 2 เยี่ยมศูนย์ส่งเสริมนมแม่และสุขภาพชุมชน พร้อมยี่ยมสมาชิกหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และคนไข้โรคไต ทีมที่ 3 เยี่ยมกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาครอบครัวบ้านกู่ลายเสือ ตำบลทุ่งรวงทอง และกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อำเภอแม่วาง ทั้งนี้ทั้ง 3 ทีม ได้เข้าเยี่ยมบ้านสมาชิกทีมละ 10 ครอบครัว รวม 30 ครอบครัว หลังจากนั้น คณะทำงานได้สรุปผลการเยี่ยมและติดตามงานครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 
25 กรกฎาคม 2552 , 15:52 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่