เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 28

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่าง 10-12 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด
นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าว ว่า การจัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 28 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่กล้วยไม้ไทย ไม้ดอก – ไม้ประดับ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการขยายการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ให้กับ ประชาชน เป็นการส่งเสริมอาชีพการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดกล้วยไม้ ประกวดไม้ดอก – ไม้ประดับ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การจำหน่ายผลิตผลของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าราคาถูก และมหกรรมอาหาร ผู้ที่สนใจในการจะจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถติดต่อจองสถานที่ในการจำหน่ายได้ ที่สำนักงานเทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5323-2175 -6
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า งานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 28 นี้ จะมีการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวคิดในการจัดงาน ให้มีความพอดี พอพียง และเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานในครั้งนี้โดย ทั่วกัน
 
25 กรกฎาคม 2552 , 22:38 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่