โครงการ ม่วนก๋าย ม่วนใจ๋ แอ่วเชียงใหม่ แกรนด์เซลล์ ทำให้ลูกค้าได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้น และช่วยทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น

  
    กลุ่มกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ม่วนก๋าย ม่วนใจ๋ แอ่วเชียงใหม่ แกรนด์เซลล์ เห็นว่าโครงการนี้ช่วยลดความซบเซาของการค้าขายอันเนื่องมาจากปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พร้อมเสนอว่าควรจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการจัดกิจกรรม ม่วนก๋าย ม่วนใจ๋ แอ่วเชียงใหม่ แกรนด์เซลล์ ขึ้น โดยการลดราคาสินค้าและบริการพร้อมกันทั่วทั้งเมือง ตั้งแต่ร้อยละ 10 – 70 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2552 พร้อมมีการจับฉลากแจกรางวัลมูลค่าหลายล้านบาท จากคูปองสำหรับผู้ซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปนั้น
นางสาว อรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หนึ่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ได้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์สำหรับส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทางห้างได้จัดส่งเสริมการขายเดิมคือมิลเลียนแอร์ เซลล์ เมื่อรวมทั้งสองรายการก็ทำให้ลูกค้าได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้น จึงช่วยทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันมีผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มิฉะนั้น โครงการนี้น่าจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้
ผู้จัดการทั่วไป เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหมแอร์พอร์ต ยังได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งต่อไปด้วยว่า เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการขายและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดจึงควรจัดกิจกรรมนี้ให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ส่วนปัญหาด้านการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในห้างสรรพสินค้านั้น ที่เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหมแอร์พอร์ต ได้ดำเนินมาตรการป้องกัน 7 ประการ ตามมาตรฐานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กำหนด จนได้รับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่ ช้อปสบาย ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า หากเข้ามาจับจ่ายสินค้าในห้างแห่งนี้แล้ว โอกาสจะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะน้อยลง
 
25 กรกฎาคม 2552 , 22:44 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่