จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารฯ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพสกนิการร่วมงานจำนวนมาก
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายกและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบำนาญ สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับการประกอบพิธีที่สำคัญประกอบด้วย ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้น ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด ต่อด้วยกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานและผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธี โดยกิจกรรมครั้งนี้มีพสกนิกรร่วมพิธีจำนวนมาก
 
28 กรกฎาคม 2552 , 11:29 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่