ชาวไทยร้อยละ 90 พร้อมช่วยรับประทานลำไยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร

  
     แม่โจ้โพลสำรวจพบว่าชาวไทยร้อยละ 90 พร้อมช่วยรับประทานลำไยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร แต่ไม่มั่นใจในการแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาด
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคลำไยซึ่งเป็นชาวไทยทั่วประเทศ จำนวน 1,519 คน โดยแบ่งออกเป็นภาคเหนือ 19.8% ภาคกลาง 40.2% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.0% และภาคใต้ 20.0% ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552 พบว่า ผู้บริโภค 89.8% เห็นด้วยที่รัฐต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการรณรงค์การบริโภคลำไย กระตุ้นให้เกิดกระแสการบริโภคลำไยทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน ลำไย อีกทั้งยังเห็นว่า ลำไยมีราคาถูกกว่าผลไม้ชนิดอื่น จึงไม่ยากที่จะกระตุ้นกระแสการบริโภค โดยมีเพียง 10.2% ที่ไม่เห็นด้วย
สำหรับการจัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคลำไยใน 4 ภาค นั้น ผู้ตอบ 97.7% เห็นด้วยว่าจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะสามารถกระตุ้นการบริโภคลำไยได้เช่นเดียว กัน เพราะการใช้งบประมาณจัดเทศกาลระดับภาค น่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทำให้สามารถกระจายลำไยได้ทั่วประเทศ และมีเพียง 2.3% เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่าวิธีการดังกล่าวไม่สามารถทำให้กระจายลำไยได้จริง ส่วนอีกมาตรการหนึ่งคือการขอความร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. เป็นจุดกระจายลำไย พบว่า 93.8% เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. มีกระจายทั่วประเทศ เป็นสถานที่ที่สะดวกและเป็นจุดที่รถสามารถจอดแวะซื้อได้ง่าย มีเพียง 6.2% ที่ไม่เห็นด้วย
ทางด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการบริโภคลำไยนั้น 37.3% เห็นว่าควรเพิ่มช่องทางการกระจายลำไยให้ถึงตลาดนัดหรือตลาดสดทั่วประเทศ หรือห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 32.9% เห็นควรมีการออกร้าน เพื่อให้เกษตรกรนำลำไยไปจำหน่ายเอง ทั้งนี้ มาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศทั้ง 2 วิธี นั้น 69.8% เชื่อมั่นว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาดได้ เพราะการที่ชาวไทยช่วยบริโภคสินค้าไทยจะช่วยแก้ไขปัญหาผลไม้ไทยที่ล้นตลาด ไม่เฉพาะลำไย แต่ยินดีช่วยบริโภคผลไม้ไทยทุกชนิด ส่วน 29.8% ไม่เชื่อมั่น เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ รัฐควรเน้นการหาตลาดต่างประเทศเพื่อส่งออกมากกว่า และการบริโภคลำไยสดนั้นทำได้จำกัด การกระจายภายในประเทศไม่ช่วยทำให้คนไทยบริโภคได้เพิ่มขึ้น
 
3 สิงหาคม 2552 , 15:44 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่