รมว ไอซีที เยี่ยมแพนด้าน้อย ขณะที่ขายไปรษณียบัตรไปแล้ว 26 ล้านฉบับ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เยี่ยมชมแพนด้าน้อย ขณะที่ไปรษณียบัตรโหวตชื่อแพนด้าน้อยจำหน่ายไปแล้ว 26 ล้านฉบับ และจะแจกรางวัลผู้โชคดี 12 สิงหาคมนี้
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายออมสิน ชีวพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไปรษณีย์ไทย กล่าวภายหลังเยี่ยมชมแพนด้าน้อย ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมกับองค์การสวนสัตว์จัดทำไปรษณียบัตร 30 ล้านฉบับเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมโหวตตั้งชื่อแพนด้าน้อย และจะดำเนินการจับฉลากรางวัลผู้โชคดี ล่าสุดไปรษณียบัตรโหวตชื่อแพนด้าขายไปแล้ว 26 ล้านฉบับ ส่งกลับมาที่บริษัทไปรษณีย์ไทยแล้ว 16 ล้านฉบับ คัดแยกแล้ว 12 ล้านฉบับ ยังเหลืออีกประมาณ 4 ล้านฉบับ โดยชื่อที่ประชาชนร่วมโหวตมากที่สุดคือชื่อหลินปิง จำนวน 8 ล้านฉบับ คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนไปรษณียบัตรทั้งหมด รองลงมาคือชื่อขวัญไทย ส่วนหญิงหญิงและไทจีนมีจำนวนไล่เลี่ยกัน โดยจะจับรางวัลผู้โชคดีที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00 น.
สำหรับเงินรายได้จากการจำหน่ายไปรษณียบัตร จะจัดแบ่งให้องค์การสวนสัตว์ฉบับละสองบาท เพื่อนำไปดูแลสัตว์ในองค์การสวนสัตว์และสัตว์ในธรรมชาติ รวมทั้งช้างไทยด้วย ขณะที่ไปรษณียบัตรทั้ง 30 ล้านฉบับ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจะนำไปประมูลจำหน่าย คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 5 ล้านบาท โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จะมอบให้องค์การสวนสัตว์เพื่อนำไปดูแลช้างไทยต่อไป
 
3 สิงหาคม 2552 , 18:34 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่