สปข.3 เปิดการอบรมพิธีกรมืออาชีพ เปิดรับสมัครเพียง 25 คน หมดเขต 15 ส.ค.52

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเป็นพิธีกรมืออาชีพ เปิดรับสมัครบุคลากรท้องถิ่นและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพียง 25 คน หมดเขตรับสมัคร 15 สิงหาคมนี้
นายยรรยงค์ สมจิตต์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในฐานะองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กำหนดจัดการที่อบรมหลักสูตรระยะสั้น เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ทำการอบรมเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2552 ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ทำหน้าที่พิธีกร หรือถูกกำหนดให้เป็นพิธีกรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ฝึกทักษะและเรียนรู้เทคนิค เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเป็นพิธีกรระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครเข้าร่วม อบรมได้ที่ส่วน แผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5328-3748 ในวันและเวลาราชการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2552 หรือ เมื่อมีผู้เข้าร่วมอบรมครบจำนวน 25 คน
 
6 สิงหาคม 2552 , 15:12 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่