จังหวัดเชียงใหม่เปิดงาน ลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2552

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน ในงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2552 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จ.เชียงใหม่
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2552 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ให้เป็นที่รู้จัก และพัฒนาพันธุ์ให้เป็นกล้วยไม้เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ชาวเชียงใหม่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้แพร่ หลายมากขึ้น
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดกล้วยไม้ การประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ ได้แก่บอนไซ โป๊ยเซียน โกสน ชวนชม บอนสี สับปะรดสี กระบองเพชร และไม้อวบน้ำ การประกวดภาพถ่ายกล้วยไม้ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานด้านวิชาการและด้านการศึกษา รวมทั้งการจำหน่ายผลิตผลของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง 10-12 สิงหาคม 2552 นี้ ในโอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบถ้วยรางวัลพระราชทานให้แก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดต่างๆ ด้วย
 
10 สิงหาคม 2552 , 20:04 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่