เชียงใหม่แจ้งหน่วยงานที่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากควรมีมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนการจัดการรวมกลุ่มคนจำนวน มากควรมีมาตรการป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ระบาดไปสู่อำเภอรอบนอกโดยเฉพาะในชนบทเพราะไม่สะดวกต่อการรักษา
นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงความคืบหน้าการดำเนินงานไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อคนแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ขณะนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว 580 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมือง ส่วนอำเภอรอบนอกพบผู้ป่วยน้อยมาก และกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการแพร่ระบาดจากเมืองไปสู่ชนบทเริ่มจะมากขึ้นเนื่องจากมีการเคลื่อน ย้ายประชากรตลอดเวลา ซึ่งหากการแพร่ระบาดเข้าสู่ประชากรด้อยโอกาส ที่มีศักยภาพในการดูแลตนเองไม่ดีพอ หรือเข้าถึงการรักษาพยาบาลช้า อาจจะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและจำนวนมาก จึงขอให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรหามาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด เพราะในพื้นที่รอบนอกและชนบทยังขาดแคลนบุคลากร เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลอย่างมี ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังฝากถึงประชาชนให้ดูแลสุขภาพตนเองให้ แข็งแรงเพื่อต้านทานโรค ลดโอกาสการติดเชื้อ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเช่นตั้งครรภ์หรือมีโรคประจำตัวควรดูแลป้องกันตนเองเป็น พิเศษ หากมีอาการเป็นหวัด ไข้สูงติดต่อกัน 2 วัน หรือมีไข้สูงร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งคือ ปวดหัว เบื่ออาหาร เหนื่อยอ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ไอแล้วเหนื่อยเจ็บหน้าอก ท้องเสีย หรืออาเจียน ควรรีบไปพบแพทย์ ส่วนผู้ป่วยควรรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตาม มาตรการสำหรับหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ ที่สำคัญหากได้รับยาต้านไวรัส ต้องกินยาให้ครบทั้งหมดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วเพื่อป้องกันเชื้อดื้อยา
 
11 สิงหาคม 2552 , 16:20 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่