เชียงใหม่กำหนดจัดงานมหกรรมรักการอ่าน 2552 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  
     จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานมหกรรมรักการอ่าน 2552 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนไทย 14-16 ส.ค.52 ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
นางวัชราภรณ์ วัตรสุข ศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1-6 กำหนดจัดงานมหกรรมรักการอ่าน 2552 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนไทย โดยมีเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครู อาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านการอ่านและการศึกษา
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานได้แก่ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านส่งเสริมการอ่าน นิทรรศการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบและสถานศึกษารักการอ่านระดับดีเด่นของสถาน ศึกษาทั้ง 6 เขตพื้นที่ การเสวนาหัวข้อ การอ่านคือชีวิต การสอนศิลปะการพับกระดาษ โอริงามิ การโต้วาทีของนักเรียน การแสดงชุดทูบีนัมเบอร์วันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแสดงวงโยธวาทิตที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับโลกและวงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นรวม ทั้งการประกวดร้องเพลง การจัดถนนรักการอ่านโดยการจำหน่ายหนังสือและสินค้าราคาถูกอย่างหลากหลาย ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน ระหว่าง 14-16 สิงหาคม 2552 ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 
12 สิงหาคม 2552 , 15:28 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่