ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราลดลงเหลือน้อยที่สุดในรอบ 11 ปี

  
     ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราลดลงเหลือน้อยที่สุดในรอบ 11 ปี ล่าสุดเหลือน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรเพียง 13 ล้านลูกบาศก์เมตร เกษตรกรร้องขอให้จังหวัดเร่งประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง
เกษตรกรชาวอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมาน ทัดเที่ยง ได้รวมตัวกันที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมยื่นข้อเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากน้ำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ลดลงเหลือเพียง 26 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 11 ของความจุอ่าง ขณะที่น้ำที่จะใช้ได้ 13 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น นับเป็นวิกฤติการน้ำน้อยที่สุดในระยะ 11 ปี ส่งผลต่อเกษตรกร 5 อำเภอคือ อำเภอสันทราย สันกำแพง ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิและอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พื้นที่กว่า แสนไร่ต้องเดือดร้อน ขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงได้กำหนดส่งน้ำ 6 รอบ ส่งไปแล้วสองรอง ยังเหลืออีก 4 รอบ โดยจะส่งน้ำรอบละ 12-13 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิด 14 วัน ปิด 7 วัน และประตูระบายน้ำ 14 ประตู ปิด 7 ประตู ขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มรอบที่สาม เกษตรกรเกรงว่าน้ำจะไม่พอใช้ จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขึ้นทะเบียนแหล่งน้ำ เพื่อหาทางสูบน้ำและประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยภิบัติภัยแล้งเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกร
สำหรับพื้นที่เหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นเขตเงาฝน แม้จะมีความพยายามทำฝนเทียมเพื่อเติมน้ำในอ่าง แต่ก็พบว่าฝนได้ไปตกที่อื่น ขณะที่ปีนี้ยังไม่มีพายุใหญ่เข้ามา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งขอดเห็นสันดอนกลางน้ำ ขณะเดียวกันชาวบ้านต้องการอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล สู่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท โดยจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 นี้
 
21 สิงหาคม 2552 , 18:00 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่