อาบน้ำหลินปิงเตรียมถวายการต้อนรับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมถวายการต้อนรับพระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เจ้าหน้าที่ได้แยกหลินปิง แพนด้าน้อยมาเช็ดตัว อาบน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกาย เตรียมพร้อมถวายการต้อนรับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธีปังกร รัศมีโชติ ที่จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานสโมสรผู้รักสวนสัตว์ พร้อมเยี่ยมแพนด้าน้อยหลินปิงและครอบครัวแพนด้าพร้อมพระเจ้าวรวงศ์เธอองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร และครอบครัวพระสหาย 30 คน โดยจะเสด็จประทับรถบริการไปยังจุดต่าง ๆ ในสวนสัตว์เชียงใหม่ จุดแรกที่ส่วนจัดแสดงแพนด้าทอดพระเนตรช่วงช่วง โดยจะประทานผลไม้ให้ช่วงช่วง หลังจากนั้นจะทรงเยี่ยมแพนด้าน้อยหลินปิงอย่างใกล้ชิดในคลินิกแพนด้า โดยผู้ตามเสด็จจะได้ชมแพนด้าน้อยนอกห้องกระจก
นายประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยแพนด้าในประเทศไทยกล่าวว่ากล่าวว่าขณะนี้หลินปิงมีน้ำหนักกว่า 6 กิโลกรัมแล้วเจ้าหน้าที่จะถวายคำแนะนำวิธีการอุ้มแพนด้าน้อยหลินปิงแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ โดยอาจจะถวายการต้อนรับบนเตียงแพนด้าน้อย และจะใส่ถุงมือให้แพนด้าน้อยเพื่อป้องกันเล็บอันแหลมคม
นอกจากนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ จะเสด็จเชียงใหม่ ซู สโนว์โดม หรือโดมหิมะเทียม หลังจากนั้นจะเสด็จเชียงใหม่ ซู อควาเรียม เยี่ยมชมครอบครัวโคอะล่า และเสวยพระกระยาหารกลางวันที่ร้านอาหารผาลาดตะวันรอน
 
21 สิงหาคม 2552 , 18:01 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่